این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
1st International and 5th National Conference on Sustainable Architecture and City

:: Contact Us


Contact Us:

Secretariat Email:  ICSAC2020@GMAIL.COM

Address: 9th Floor- Secretariat of the Conference- Shahid Rajaee Techer Training University- Department of Architecture and Urban Planning- Shahid Shabanloo St.-Lavizan-  Tehran- Iran.
Name and surname of coordinator and secretariat: Ali Sadeghi habibabad

ISC

 

 Indexed in the ISC:

International Conference on Sustainable Architecture and City has been registered and indexed in Islamic World Science Citation center (ISC) and all accepted articles will be indexed in ISC.

For the reason of great importance and high scientific level of the International Conference on Sustainable Architecture and city hosted by the Department of Architecture and Urban Planning of Shahid Rajaee Teacher Training University, this conference has been registered and indexed in ISC and all accepted articles of the conference will benefit from this opportunity.

Unique conference code: 
98190-52199


To Conference ...

-1 Days

Important dates:

Important dates:

Submission start date (full length article): 23 September 2019

Submission Deadline: 25 January 2020

Review duration for result announcement of articles: Up to 15 days after submitting the article

Registration date: After the acceptance of article / 30 January 2020

Conference start date: 29th of February and 1st of March, 2020
Conference venue: Tehrani Moghaddam Hall- Department of Architecture and Urban Planning- Shahid Rajaee Teacher Training University- Levizan- Tehran- Iran.

Registration and Reception of Entry card: 8:00 a.m.

Organizer

Sponsorship

Video news

1
2
3

Statistics